Reparasjon

reparasjon

Reparasjon (dekken, lærutstyr)
Ved reparasjoner faktureres det kr. 450,- pr. arbeidstime. Salmekker’n tar kun betalt for reell tidsbruk.

Ring oss på tlf 93 42 31 75